<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ แผนกการตลาด >>

ภาพกิจกรรมการตลาด

การแนะนำการศึกษา คลิก!!

กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายเค้ก คลิก!!

ดูงานอิชิตัน คลิก!!

นิเทศนักศึกษาโฮมโปร คลิก!!

รูปสอนระยะสั้น คลิก!!

ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกป่าชายเลน คลิก!!

สัมมนาเซิงปฏิบัติการทางการตลาด คลิก!!

อบรมคุณธรรม นำความรู้สู่ความสำเร็จ คลิก!!

แข่งทักษะการเขียนแผนธุรกิจระดับภาค คลิก!!

 

webmater : หน้าแรก|โครงสร้าง|ข้อมูลนักศึกษา|ความเป็นมา|ปรัชญา|พันธกิจ|ตัวชี้วัด|กิจกรรม|ผลงาน|ติดต่อแผนก
mail : mingkwan_200138@hotmail.co.th